Gradez voor het Sociaal Domein: een waardevolle tool

Gradez Sociaal Domein

Gradez is een krachtige tool om kwaliteit te meten in het Sociaal Domein!

CEO Wmo. Het is binnen het Sociaal Domein een bekende afkorting voor het cliëntervaringsonderzoek. Gemeenten houden dit onderzoek onder de burgers die gebruik maken van voorzieningen uit de Wmo. Eerder werd dat gedaan met een standaard vragenlijst, maar per 1 januari 2021 mogen gemeenten zelf bepalen welke onderzoeksmethoden zij gebruiken.

En dat maakt dat Gradez een hele waardevolle tool is voor het Sociaal Domein!

Standaard vragen geven slechts een generiek beeld

Het meten van de mate van tevredenheid onder de burgers die gebruik maken van een Wmo voorziening was natuurlijk niet nieuw (en zelfs sinds 2016 verplicht). In de praktijk bleek alleen dat, doordat er gebruik gemaakt werd van een tiental standaard vragen, de uitkomsten van het CEO niet leidden tot verbeteringen in de voorzieningen. Ja, cliënten werken mee en beantwoorden trouw de gestelde vragen. Maar de vragen zelf zijn simpelweg te generiek om ook echt als uitgangspunt voor verdere actie te nemen.  One size fits all gaat hier niet op!

 

CEO Wmo ‘nieuwe stijl’ is mooi nieuws

Met het CEO Wmo ‘nieuwe stijl’ kunnen gemeenten veel beter en specifieker ingaan op de vraag of cliënten tevreden zijn met de voorziening die zij vanuit de Wmo krijgen. In de oude situatie waren de ‘verplichte’ vragen van toepassing op álle cliënten. Terwijl er een veelvoud is aan Wmo-voorzieningen (van taxipas tot dagbesteding). Hierdoor was het alleen heel lastig om te achterhalen wat inwoners nu écht vonden van die éne specifieke voorziening.

De nieuwe afspraken geven veel meer ruimte. Gemeenten kunnen de manier waarop het onderzoek wordt uitgevoerd beter afstemmen op hun eigen specifieke regio en cliënten.

 

Dat levert overigens meerdere voordelen op

Ten eerste voor de cliënt. Die zal namelijk veel meer het gevoel hebben dat het er echt toe doet wat hij terugkoppelt, omdat het precies gaat over de voorziening die hij ontvangt.

In plaats van het opsturen van een schriftelijke en algemene vragenlijst via de post kan een gemeente nu ook kiezen voor een huisbezoek. De respondent krijgt dan echt een persoonlijke benadering en de feedback zal inhoudelijk veel waardevoller zijn.

 

Ook de zorgleverancier heeft voordeel

Niet alleen de gemeente is verplicht om de tevredenheid van de cliënten te toetsen, ook de zorgverlener moet een enquête houden met de verplichte vragen. Een mooie kans voor alle partijen. Want samen kan je veel meer, en leidt het tot proces- en/of dienstenverbetering bij zowel de gemeente als de zorgverlener. Terwijl de kosten van het onderzoek kunnen worden gedeeld.

Gradez voorkomt papieren rompslomp

Wat we vaak terug horen van gemeenten is dat zij wel een uitgebreider CEO zouden willen houden. Maar de administratieve last die daarbij komt kijken houdt hen tegen. En dat geldt al helemaal als er ook nog gecommuniceerd en afgestemd moet worden met de zorgaanbieder.

Daar komt Gradez aan de orde. Met Gradez meet namelijk je eenvoudig kwaliteit én beleving, daarom is de applicatie ook heel goed in te zetten voor het cliëntervaringsonderzoek. Door vragenlijsten aan te maken die zijn afgestemd op het specifieke ondersteuningsgebied van de cliënt wordt maatwerk meetbaar.

Daarnaast is het uitwisselen van informatie tussen de gemeente en de zorgaanbieder (bijvoorbeeld de leverancier van de huishoudelijke hulp) heel eenvoudig. Geen papieren rompslomp en geen tijdrovende klus, maar een eenvoudige meetmethode, met een lage administratieve last!

 

Meer weten over hoe je Gradez kunt inzetten binnen het Sociaal Domein? 

Frank Sampers vertelt je er graag alles over. Stuur hem een berichtje op frank@gradez.nl.