Wie is de baas over jouw data?

Wie is de baas over jouw data?

Onlangs sprak ik een oude bekende van me. Hij is facility manager bij een grote zorgorganisatie. Ik vroeg hem hoe ze binnen zijn organisatie om gingen met kwaliteitsmetingen. Hij vertelde dat dit de verantwoordelijkheid was van het schoonmaakbedrijf. Ze hadden bij de start van het contract afgesproken dat zij periodiek de kwaliteit zouden meten en daar verslag over deden in een rapport.

In één adem gaf hij vervolgens aan dat hij eigenlijk ook wel eens een andere visie zou willen zien op het geheel, maar dat hij het lastig vond om een andere keuze te maken, omdat er dan zo veel historie verloren ging.

“Wie is de eigenaar was over de gegenereerde data” vroeg ik hem.

 

Jouw ruimtes, jouw data?

De vierkante meters van de ruimtes binnen jouw bedrijf die gebruikt worden in calculaties van schoonmaakbedrijven, zijn natuurlijk van jou. Er is ongetwijfeld binnen de organisatie een ruimtestaat te vinden die je gebruikt om appels met appels te vergelijken. Maar geldt dat ook voor het inzicht dat wordt vergaard tijdens kwaliteitsmetingen? Worden daarbij bijvoorbeeld ook inzichten gegeven in de prestaties uit het verleden? Ik ben er zelf altijd wel voorstander van om trends inzichtelijk te maken, waarmee je kunt zien of er in de loop der tijd een verbetering is te zien in de dienstverlening. Zeer waardevol..

Vaak ontstaat er ruis wanneer je naar een andere partij wilt overstappen die jouw kwaliteitscontroles uitvoert. Want wat gebeurt er met de data die in het verleden is verzameld? Ben je, omdat je een trend wil kunnen zien in je data geboden aan die ene organisatie?

Ik ben van mening dat jij altijd over die data mag beschikken. Je hebt tenslotte een behoorlijk bedrag voor de kwaliteitsmetingen betaald. Je krijgt overigens vaak wel een mooie rapportage van de metingen, maar mooi zou het zijn als je ook echt kunt werken met die data. Zelf jouw analyses kunt maken en zelf kunt kiezen wie jij laat werken in het online systeem? Dat gaat niet met rapporten in diverse layouts, boekwerken en onbewerkbare pdf’s.

 

Neem de regie. Jij bent in de lead!

Het online kwaliteitsplatform van Gradez geeft je een goede basis om de regie in eigen hand te nemen en te houden. Daarin beheer jij jouw eigen locaties. Je kunt de metingen zelf plannen, maar er bijvoorbeeld ook voor kiezen om een externe controleur, of zelfs de dienstverlener, een account te geven. Diegene kan in opdracht van jou, in jouw eigen online omgeving,  werken, controles kunnen aanmaken en uitvoeren.

Kortom: je bent dan niet gebonden aan een inspectiebureau, maar onafhankelijk van derden.

Jij bent in de lead. en baas over jouw eigen data. Hoe mooi is dat!